Arvonlisäveroilmoitus OmaVerossa

Arvonlisäveroilmoitus pitää tehdä aina, jos kuulut arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, vaikka liiketoimintaa ei olisi!

Arvonlisäveroilmoitus tehdään verokausittain, joka voi olla kalenterivuosi, neljänneskalenterivuosi tai kuukausi.

Arvonlisäveroilmoitus pitää tehdä ja arvonlisäverot maksaa viimeistään verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä (tai seuraava pankkipäivä).

Jos sinulla on kirjanpitäjä, kannattaa tämä jättää hänen tehtäväksi.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Suosittelemme liittymään Yritä.fi:n TMI Yrittäjät -Facebook ryhmään. Ryhmässä on yli 10 000 aktiivista toiminimiyrittäjää ja kirjanpitäjää auttamassa sinua.