💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Osakeyhtiön kirjanpito

Osakeyhtiön kirjanpito on aina kahdenkertainen ja siihen liittyy tilinpäätös ja mahdollisesti tilintarkastus

Osakeyhtiön kirjanpito määräytyy kirjanpitolain pohjalta. Toiminimestä poiketen, osakeyhtiön kirjanpito on aina kahdenkertaista. Osakeyhtiön tulee tehdä aina tilinpäätös ja usein myös tilintarkastus.      

Suosittelemme kaikkia osakeyhtiö yrittäjiä ulkoistamaan kirjanpito kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle. Hyvä kirjanpitäjä osaa auttaa myös muissa asioissa kirjanpidon lisäksi, esimerkiksi verotuksessa. Yrittäjien on kuitenkin tärkeä ymmärtää kirjanpidon keskeisimmät asiat.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa, että jokainen kirjaus kirjataan kahdelle tilille: credit- ja debit-tilille. Nämä tilit näyttävät sekä rahan lähteen, että sen käyttökohteen.

Kahdenkertainen kirjanpito, (kutsutaan myös kaksinkertainen kirjanpito), on sen verran haastavaa, että se kannattaa ulkoistaa aina.

Kahdenkertainen kirjanpito on aina suoriteperusteista

Suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa, että tapahtumat kirjataan suorituksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että myynnit kirjataan päivälle, jolloin myynnin kohteena oleva suoritus tapahtuu.

Esimerkiksi, yhden päivän konsultointipalvelu tilataan 1.3., konsultoidaan 15.3. ja maksetaan 29.3. Näistä suorituspäivä on konsultoinnin päivämäärä, eli 15.3., joka siis merkitään kirjanpitoon.

Tilinpäätös

Osakeyhtiö tekee tilikauden päätyttyä tilinpäätöksen. Tilinpäätös on yhteenveto tilikaudesta ja se perustuu kirjanpitoon. Tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa (lue lisää osakeyhtiön pyörittämisestä).

Tilinpäätös sisältää aina vähintään:

  • tuloslaskelman, joka kuvaa tuloksen muodostumisen
  • taseen, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa
  • tuloslaskelman ja taseen liitetiedot.

Näiden lisäksi suuryritysten tilinpäätökseen sisältyvät rahoituslaskelma ja toimintakertomus. Rahoituslaskelma selvittää varojen hankintaa ja niiden käyttöä. Toimintakertomuksessa kuvataan toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Missiomme on olla mukana menestyksessäsi yrittäjänä. Tämän ajankohtaisen tietopankin lisäksi olemme keränneet sinulle yhteen paikkaan yrittäjän parhaat työkalut, ohjelmat ja palvelut.

Kirjanpitolaki määrittelee yrityksen suuryritykseksi, kun päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavasta raja-arvosta:

  1. taseen loppusumma 20 000 000 euroa
  2. liikevaihto 40 000 000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Tätä ennen yritys on joko mikro- tai pienyritys, joilla on samat minimivaatimukset tilinpäätöksestä, eli tuloslaskelma, tase ja liitetiedot.

Tilintarkastus

Tilintarkastus on kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muiden hallinnollisten asioiden tarkastus. Se määräytyy tilintarkastuslaista ja se suoritetaan jokaiselta tilikaudelta. Tilintarkastuksen tekee yrityksen ulkopuolinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka yhtiökokous valitsee (lue lisää osakeyhtiön pyörittämisestä).

Lähtökohtaisesti jokaisen osakeyhtiön on suoritettava tilintarkastus. Tilintarkastuslaki kuitenkin mahdollistaa tilintarkastajan valitsematta jättämisen yrityksille, joissa sekä päättyneellä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista ehdoista:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
artikkeli päivitetty 
31.5.2023