💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Yritysmuodot

Tässä artikkelissa tutustutaan eri yritysmuotoihin, joilla voit harjoittaa liiketoimintaa

Aloittavalle yrittäjälle on Suomessa tarjolla viisi yritysmuotoa. Yrityksiä (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta) perustetaan vuosittain n. 35 000 ja ne jakautuivat Q3 2021 - Q2 2022 ajalta (1 vuosi) yritysmuodoiltaan seuraavasti:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja = Toiminimi (Tmi) 62,97%
 • Osakeyhtiö (Oy) 36,03%
 • Kommandiittiyhtiö (Ky) 0,45%
 • Avoin yhtiö (Ay) 0,44%
 • Osuuskunta (Osk) 0,11%

Lähde, Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Data ei sisällä harvinaisempia oikeudellisia muotoja, kuten verotusyhtymiä tai asunto-osakeyhtiöitä.

Selkeästi yleisimmät yritysmuodot ovat siis osakeyhtiö ja toiminimi, ja hyvästä syystä. Toiminimi on yritysmuodoista selkein, kevyin ja helpoin pyörittää. Se soveltuukin hienosti yrittäjälle, joka ei kaipaa muita perustajia. Suuremmassa liiketoiminnassa toiminimen verotus käy kuitenkin ankarammaksi ja toiminnan riskit kasvavat. Jos siis yrityksen haluaa perustaa useamman henkilön kanssa ja tähtää suurempaan liiketoimintaan on osakeyhtiö parempi valinta. Oy rajaa yrittäjien riskiä ja taipuu parhaiten lähes kaikkeen kasvuhakuiseen, rahoitusta vaativaan yrittämiseen. Toki osakeyhtiö käy myös pienempään liiketoimintaan yksityisyrittäjälle, mutta tällöin joutuu pyörittämään hieman enemmän byrokratiaa, jota toiminimessä ei olisi.

Näiden lisäksi muutaman viime vuoden aikana on yleistynyt myös uusi yrittämisen muoto, jota kutsutaan kevytyrittäjyydeksi. Tämä tarkoittaa laskutuspalvelujen avulla yrittämistä, jossa yrittämisen byrokratia minimoidaan, eikä omaa yritystä välttämättä perusteta lainkaan, vaikka silti toimitaan yrittäjämäisesti.

Yritysmuodot lyhyesti

Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi eri yritysmuodot alkaen kevyimmästä ja helpoimmin perustettavasta.

Kevytyrittäjä, eli laskutuspalvelun kautta toimiva yrittäjä

Kevytyrittäjyys on selkeästi kevyin tapa toimia yrittäjänä. Vaivattomuus perustuu siihen, että kevytyrittäjyys ei ole yritysmuoto, vaan tapa yksityishenkilölle toimia yrittäjämäisesti, ulkoistaen yrityksen byrokratian laskutuspalveluyritykselle. Näin yrittäjä voi keskittyä liiketoimintaansa ja kirjanpito, veroilmoitukset sekä muu hallinnollinen byrokratia, joka oman yrityksen kanssa väistämättä tulee vastaan, hoituu laskutuspalvelun kautta.

Laskutuspalveluiden toimintamalli toimii yksinkertaistaen seuraavasti:

 1. Kevytyrittäjä tekee laskun laskutuspalvelun avulla
 2. Rahat maksetaan laskutuspalvelun tilille
 3. Laskutuspalvelu vähentävää palkkionsa, arvonlisäveron sekä muut kulut
 4. Laskutuspalvelu tilittää loput rahoista yrittäjälle “palkkana”

Kevytyrittäjyydessä on myös huonot puolensa. Pidemmän päälle liikevaihdon kasvaessa se käy aina hieman kalliimmaksi kuin itsenäisesti oman yrityksen pyörittäminen. Pienemmällä liikevaihdolla tosin laskutuspalveluiden palvelumaksut sisältävät kirjanpidon ja paljon paperihommia, joten toiminimeen verrattuna yrittäjä voi säästää rahaa ja ainakin aikaa. Perinteisesti kevytyrittäjyys on keskittynyt vain oman osaamisen myymiseen. Pieniä keikkaluontoisia hankintoja lukuun ottamatta hankintoja ei ole voinut tehdä, eikä kevytyrittäjyys ole mahdollistanut useampaa perustajaa. Kuitenkin etenkin sivutoimiseen yrittäjyyteen, keikkaluontoisiin hommiin, liikeideoiden ja yrittämisen kokeiluun sekä tiettyyn pisteeseen päätoimiseen yksinyrittäjyyteen, kevytyrittäjyys voi olla hyvä ratkaisu.

Kevytyrittäjyyteen ryhtyminen ei maksa etukäteen mitään. Vaan laskutuspalvelut perivät palvelumaksunsa vasta toteutuneista laskutuksista. Myös tämän takia kevytyrittäjyys on mainio tapa kokeilla tai aloittaa yrittäjyys.

Nykyään kevytyrittäjänä voi toimia toiminimellä tai ilman. Lue lisää kevytyrittäjyydestä, ja siitä kannattaako sitä tehdä toiminimellä vai ilman.

Missiomme on olla mukana menestyksessäsi yrittäjänä. Tämän ajankohtaisen tietopankin lisäksi olemme keränneet sinulle yhteen paikkaan yrittäjän parhaat työkalut, ohjelmat ja palvelut.

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli kansankielessä toiminimi, on yksinkertaisin yritysmuoto. Toiminimen selkeys pohjaa sen juridiseen muotoon; henkilöyhtiöön. Henkilöyhtiössä yrittäjä ei ole lakiteknisesti yrityksestään irrallinen toimija, vaan sama henkilö joka vain on ilmoittanut valtiolle harjoittavansa elinkeinoa ja täten liittynyt tarvittaviin rekistereihin ja saa käyttöönsä y-tunnuksen. Henkilöyhtiön myötä yrittäjä on
myös velvollinen hoitamaan elinkeinotoimintaan liittyvät velvoitteet, kuten kirjanpidon ja verotuksen. Toiminimi on siis yritysmuotona sidottu yrittäjään. Tämän takia siinä ei voi myöskään olla useampaa perustajaa. Aviopuoliso voi kuitenkin harjoittaa elinkeinoa pariskunnan yhteisellä toiminimellä.

Henkilöyhtiön suurin heikkous seuraa myös sen juridisesta muodosta. Koska yritys = yrittäjä, on yrittäjä henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoiminnan veloista ja velvoitteista. Henkilöyhtiönä toiminimi on myös suuremmalla liiketoiminnalla verotukseltaan epäedullisempi kuin osakeyhtiö, koska vähintään 80% toiminimen tuloksesta käsitellään yrittäjän henkilökohtaisena tulona, jota verotetaan progressiivisen
ansiotuloveroprosentin mukaan.

Toiminimen perustamistoimet ovat yritysmuodoista kevyimmät. Toiminimen perustaminen maksaa sähköisesti 0 tai 70 euroa, riippuen ilmoittautuuko kaupparekisteriin. Paperi-ilmoituksella kaupparekisteriin liittyminen maksaa 70 euroa (vuonna 2024).

Voit tutustua toiminimen perustamiseen ja pyörittämiseen lisää artikkeleistamme:

Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö

Toiminimen jälkeen kevyimmät yritysmuodot ovat avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY). Nämä ovat myös henkilöyhtiötä. Ne eroavat kuitenkin toiminimestä ennen kaikkea siinä, että perustajia voi ja pitää olla useampi (vähintään kaksi).

Henkilöyhtiön muodon vuoksi AY ja KY ovat byrokratialtaan selkeämpiä perustaa ja pyörittää kuin osakeyhtiö tai osuuskunta. Kuitenkin kuten toiminimessä kaikki omistajat (paitsi kommandiittiyhtiön äänettömät omistajat) ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. Koska perustajia on useampi myös perustajien henkilökohtainen rahallinen riski kasvaa, kun yhden perustajan solmimista veloista ja velvollisuuksista ovat vastuussa myös kaikki muut perustajat henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän takia avointa yhtiötä ei kannata perustaa, ellei todella luota muihin perustajiin. Tämän lisäksi kannattaa aina tehdä tarkkaan määritelty yhtiösopimus, jossa määritellään kunkin omistajan vastuut ja velvoitteet.

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tavoin henkilöyhtiö. Erona on se, että yksi perustajista on “äänetön yhtiömies” eli sijoittaja, joka ei lähtökohtaisesti osallistu yhtiön hallintoon eikä ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista. Äänettömän yhtiömiehen lisäksi pitää olla ainakin yksi “vastuunalainen yhtiömies”, joka on käytännössä se yrittäjä, joka hallinnoi yritystä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen onnistuu vain paperisella ilmoituksella ja kummankin perustaminen maksaa 280 euroa. Alkupääomavaatimuksia ei ole.

Osuuskunta

Osuuskunta on jäsenistöään palveleva yhtiömuoto. Osuuskunnan tavoitteena ei ole taloudellinen voitto, vaan etujen tarjoaminen jäsenilleen. Osuuskunta ei siis ole perinteisessä mielessä voittoon tähtäävä yritysmuoto. Emme keskity tällä sivustolla osuuskuntaan yritysmuotona.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yhtiö, jonka omistuspohja perustuu osakkeisiin, eli pienempiin osuuksiin yrityksestä. Omistajien omistusosuus, päätäntävalta, velvollisuudet ja rahallinen riski yrityksessä voidaan näin selkeästi määrittää osakkeiden mukaan.

Osakeyhtiö ei ole henkilöyhtiö, vaan oma juridisesti toimivaltainen oikeushenkilönsä, eli osakeyhtiön nimiin voidaan ottaa velkoja ja sitoumuksia, eikä kukaan ole näistä henkilökohtaisesti vastuussa. Osakeyhtiön omistajien sitoutuminen ja riski rajoittuvatkin
lähtökohtaisesti vain yritykseen sijoitettuun osakepääomaan.

Osakeyhtiö on hyvä muoto, jos toiminnalla tavoitellaan edes maltillista kasvua. Etenkin jos halutaan rahoittaa toimintaa myymällä yhtiöstä osuuksia, mikä ei siis (lähtökohtaisesti) muissa muodoissa ole mahdollista. Koska osakeyhtiö on luotu juuri rajaamaan omistajien riskiä, on se luontevin yritysmuoto riskikkäämpään, kasvuhakuiseen toimintaan. Suosittelemmekin kaikkia yrittäjiä, jotka haluavat perustaa yrityksen useamman henkilön kesken valitsemaan osakeyhtiön. Myös yksinyrittäjille tämä voi usein olla kannattava muoto varsinkin suuremmalla liikevaihdolla.

Osakeyhtiön "ohjattu" perustaminen verkossa, eli YTJ-palvelussa, maksaa 280 euroa, kun ei ohjattu osakeyhtiön perustusilmoitus maksaa verkossa 370 euroa ja paperi-ilmoituksella 370 euroa vuonna 2023.

Voit lukea lisää osakeyhtiön perustamisesta ja pyörittämisestä artikkeleistamme:

Yritysmuodon valitseminen

Yritysmuodon valitsemisessa on tärkeä miettiä ainakin neljää asiaa:

 1. perustajien määrää
 2. riskejä, vastuita ja velvoitteita
 3. pääoman tarvetta ja
 4. voiton käyttöä.

Näitä sivuttiin jo yllä yritysmuotojen esittelyssä. Alla on tarkemmin eritelty eri yritysmuotoja näiden neljän kokonaisuuden valossa.

Perustajien määrä

Jos perustat yrityksen itse kannattaa miettiä toiminimen ja osakeyhtiön välillä. Toiminimi on henkilökohtainen, mutta puoliso voi myös toimia samalla toiminimellä. Osakeyhtiön taas voi perustaa yksi tai useampi henkilö.

Jos perustajia on useita, ovat vaihtoehdot avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. Näistä suosittelemme lähes aina osakeyhtiötä, koska vaikka byrokratia hieman lisääntyykin, on useamman perustajan yrityksessä usein liiketoiminta sen verran kattavaa, että suuri osa byrokratiasta kannattaa joka tapauksessa ulkoistaa kirjanpitäjälle. Osakeyhtiössä ei yhtiömuodon puolesta tule koskaan rajat vastaan ja osakkeiden avulla toimintaa voidaan rahoittaa myymällä osuuksia. Myös perustajien
taloudellinen riski rajautuu paremmin osakeyhtiössä.

Riskit, vastuu ja velvoitteet

Henkilöyhtiöissä, eli toiminimessä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä, perustajat ovat vastuussa kaikista velvoitteistaan henkilökohtaisella omaisuudellaan (poislukien kommandiittiyhtiön äänetön omistaja).

Osuuskunnassa ja osakeyhtiössä omistajat, tai jäsenet osuuskunnassa, ovat vastuussa velvoitteistaan vain sijoittamansa pääoman verran.

Pääoman tarve

Henkilöyhtiöissä omistajien varat ovat yhtiön varoja, paitsi kommandiittiyhtiössä, jossa äänettömän yhtiömiehen varat ovat turvatummat. Nämä yhtiömuodot eivät ole ideaaleja yhtiömuotoja pääoman keräämiseen.

Osakeyhtiö on paras muoto, kun toimintaan vaaditaan pääomaa. Osakeyhtiö voi omistaa itse pääomaa ja sinne voi myös kerätä pääomaa tulevaisuutta varten.

Voiton käyttö ja toiminnan tavoite

Henkilöyhtiöissä tilikauden voitto on perustajien henkilökohtaista tuloa. Koska henkilökohtaiseen tuloon sovelletaan progressiivista ansiotuloveroprosenttia, karsitaan henkilöyhtiöiden suuremmista voitoista helposti kohtuuttoman paljon veroa.

Osakeyhtiössä voitto voidaan ottaa ulos osinkoina tai säilyttää yhtiössä tulevaisuutta varten ja koska tulokseen eli voittoon sovelletaan yhteisöveroa, joka on tasavero, on verojen osuus tuloksesta maltillisempi. Osakeyhtiöstä voidaan maksaa myös palkkaa, joka pienentää yhtiön tulosta.

Kevyemmästä on helpompi vaihtaa raskaampaan

Yhtiömuodon valitsemisessa on myös hyvä pitää mielessä, että byrokratialtaan raskaampaan yrittämisen muotoon on aina helpompi vaihtaa, kuin toisin päin. Jos tavoitteesi ovat vielä hieman epäselviä kannattaa siis mieluummin aloittaa kevyemmästä muodosta ja vaihtaa isompaan tarpeen vaatiessa.

Kevytyrittäjyys ➡ Toiminimi ➡ Avoin yhtiö tai Kommandiittiyhtiö ➡ Osakeyhtiö tai Osuuskunta

Lue lisää yritysmuodoista ja niiden
perustamisesta

Toivottavasti sait yleiskuvan eri yritysmuodoista ja pystyt paremmin valitsemaan mikä yritysmuoto soveltuu parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. Löydät sivuiltamme tarkempaa tietoa ja ohjeita seuraavien yritysmuotojen perustamiseen:

artikkeli päivitetty 
29.1.2024