💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Osakeyhtiön vakuutukset

Osakeyhtiöön liittyy sekä lakisääteisiä, että vapaaehtoisia vakuutuksia

Osakeyhtiölle hankittavat vakuutukset voidaan jakaa kolmeenluokkaan:

  1. Yrittäjän lakisääteiset vakuutukset: YEL ja mahdolliset pakolliset toimialakohtaisetvakuutukset
  2. Työntekijöiden lakisääteiset vakuutukset
  3. Vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjän lakisääteiset vakuutukset

YEL-vakuutus vastaa lähes kaikesta osakeyhtiön perustajan eläkkeestä ja sosiaaliturvasta. YEL on lakisääteinen, eli tiettyjen ehtojen täyttyessä yrittäjän on pakko ottaa YEL.

Ehdoista tärkein on yrittäjän työtulo, eli palkka, jonka yrittäjä maksaisi toiselle henkilölle tekemästään työstä. YEL tulee pakolliseksi kun työtulo ylittää 8 261,71 euroa (vuonna 2022). Tämän lisäksi yrittäjällä ei yleensä ole muita pakollisia vakuutuksia. Poikkeuksena potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille). Ja harvinaisempi ympäristövahinkovakuutus, jos yrityksesitoimintaan liittyy riski ympäristövahingosta tai -haitasta. Lue lisää osakeyhtiön YEL:istä.

Työntekijöiden lakisääteiset vakuutukset

Jos osakeyhtiö palkkaa työntekijöitä, tulee sen huolehtia myös työntekijöiden lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä ovat: työeläkevakuutus (TyEL), työtapaturma-ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Sivustomme keskittyy palvelemaan aloittavia yrittäjiä, emmekä toistaiseksi opasta työntekijöiden palkkauksessa tai tähän liittyvissä vakuutuksissa. Jos olet heti perustaessa palkkaamassa työntekijöitä, kannattaa heille tarvittaviin vakuutuksiin perehtyä muualla, esimerkiksi tästä Suomi.fi-artikkelista.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Pakollisten vakuutusten lisäksi osakeyhtiön voi olla kannattavaa suojata toimintaansa riskeiltä vapaaehtoisten vakuutusten muodossa. Vapaaehtoiset vakuutukset vaihtelevat paljon yrityksittäin.

Käydään seuraavaksi läpi aloittavan osakeyhtiön tärkeimmät vapaaehtoiset vakuutukset.

Yrittäjän työtapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on hyvä olla, jos työhön liittyy tilanteita, joissa voi sattua tapaturmia. Osakeyhtiölle otettavaan tapaturmavakuutukseen voi usein liittää myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen niin, että se on edelleen yritykselle kokonaan vähennyskelpoinen kulu. Tapaturmavakuutuksien hinnat vaihtelevat työntapaturmariskin mukaan varsin paljon.

Missiomme on olla mukana menestyksessäsi yrittäjänä. Tämän ajankohtaisen tietopankin lisäksi olemme keränneet sinulle yhteen paikkaan yrittäjän parhaat työkalut, ohjelmat ja palvelut.

Omaisuuden ja toimitilan vakuuttaminen

Osakeyhtiön voi olla myös järkevää vakuuttaa yrityksen toimitila ja muuta omaisuutta. Näin palon, varkauden tai vahingon sattuessa ei yrittäjä jää tyhjän päälle.

Osakeyhtiö yrittäjän on myös hyvä muistaa, että yrittäjän henkilökohtaiset vakuutukset eivät päde yrityksen omaisuuteen. Jos esimerkiksei yrityksen läppäri hajoaa, tulee se olla erikseen vakuutettu, koska yrittäjän kotivakuutus ei korvaa yrityksen omaisuutta.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus turvaa tulot, jos yritystoiminta joudutaan keskeyttämään jostain odottamattomasta syystä pidemmäksi aikaa, esimerkiksi tulipalon tai yrittäjän työkyvyttömyyden seurauksena. Korvausmuodot vaihtelevat, mutta voivat korvata esimerkiksi katemenetyksiä liiketoiminnan keskeytyksen ajalta.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa yrityksen aiheuttamaa vahinkoa, joista se on vahingonkorvausvelvollinen. Joillakin aloilla työn tilaaja voi vaatia vastuuvakuutusta palkkaamaltaan osakeyhtiöltä. Vastuuvakuutuksen ehdot ja korvauskohteet voivat vaihdella hyvinkin paljon.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus voi korvata oikeudenkäynti- ja asianajokuluja sekä riita-, että rikosasioissa. Riita-asiat voivat koskettaa mm. sopimuksia, saatavien oikeellisuuden riitauttamisesta tai vuokrasopimuksia. Yritysten väliset riidat ovat siitä ikäviä, että ne tulevat usein yllättäen ja saattavat maksaa paljon.

Matkavakuutus

Jos osakeyhtiön toimintaan liittyy paljon matkustamista, kannattavaa harkita matkavakuutusta.

Ole yhteydessä vakuutusyhtiöihin

Jokaisella yrityksellä on omat vakuutustarpeensa. Moni aloittava yritys ei välttämättä tarvitse vakuutuksia lainkaan. Toisille taas vakuutuksetta toimiminen voi olla suurikin riski, vaarantaen koko liiketoiminnan.

Parhaan kuvan oman yrityksesi riskien hallinnasta saat itse olemalla yhteydessä vakuutusyhtiöihin. Tarjouspyyntöjen ja suositusten pyytäminen on ilmaista eikä sido mihinkään.

artikkeli päivitetty 
31.5.2023