💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Osakeyhtiö lyhyesti

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto, jonka perustaminen vaatii tiettyjen asioiden ymmärrystä

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Suomessa. Vaikka toiminimiä perustetaan vuosittain enemmän, niitä myös lopetetaan huomattavasti osakeyhtiöitä enemmän.

Osakeyhtiö koostuu osakkeista, joiden mukaan yhtiön omistus jakaantuu. Osakeyhtiö sopiikin tämän takia erinomaisesti useamman omistajan yritysmuodoksi.

Osakeyhtiö voi olla julkinen (Oyj), jolloin kuka tahansa voi ostaa osakkeita ja näin tulla sen omistajaksi tai yksityinen (Oy), jolloin osakkeista ei käydä avointa kauppaa.

Keskitymme Yritä.fi-sivustolla yksityisiin osakeyhtiöihin. Jos olet perustamassa julkista osakeyhtiötä, olet todennäköisesti syvemmällä pelissä kuin me.

Osakeyhtiö, lyhyemmin Oy

Osakeyhtiön nimi kertoo yritysmuodosta jo paljon. Yhtiö koostuu siis osakkeista, joiden määrän saa itse määritellä osakeyhtiötä perustettaessa. Niiden arvo on perustamisvaiheessa yhtiöön sijoitettavan osakepääoman määrä. Osakeyhtiön omistus on suoraan suhteessa omistettujen osakkeiden määrään kaikista osakkeista.

Osakeyhtiön osakkeet voi omistaa toinen oikeussubjekti, kuten luonnollinen henkilö (eli ihminen) tai oikeushenkilö (esimerkiksi toinen osakeyhtiö).

Osakeyhtiö on oikeushenkilö

Osakeyhtiö on siis erillinen oikeushenkilö. Tämä tarkoittaa, että osakeyhtiö voi tehdä itse sopimuksia, omistaa asioita ja olla velkaa. Osakeyhtiöllä on omat varat omalla pankkitilillä.

Vastuut javelvoitteet (esim. velat)

Osakeyhtiö on pääomayhtiö. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista, kuten veloista, vain sijoittamallaan pääomalla.

Missiomme on olla mukana menestyksessäsi yrittäjänä. Tämän ajankohtaisen tietopankin lisäksi olemme keränneet sinulle yhteen paikkaan yrittäjän parhaat työkalut, ohjelmat ja palvelut.

Esimerkiksi konkurssinsattuessa ongelmissa on siis osakeyhtiö, ei sen omistajat. Omistajat toki menettävät yritykseen sijoittamansa varat, mutta eivät sen enempää, elleivät ole henkilökohtaisesti taanneet esim. lainoja.

Tämä tekee osakeyhtiöstä vähäriskisemmän kuin henkilöyhtiöistä, joissa omistajat ovat vastuussa kaikista velvoitteista henkilökohtaisesti.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi oikeussubjekti (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, kuten toinen osakeyhtiö). 1.7.2019 lähtien yksityisellä osakeyhtiöllä ei tarvitse olla osakepääomaa (30.6.2019 asti minimi osakepääoma oli 2500 euroa).

Osakeyhtiön perustaminen tehdään perustamissopimuksella, johon liitetään yhtiöjärjestys. Patentti- ja Rekisterihallitukselle toimitetaan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen lisäksi perustamislomake. Osakeyhtiön perustaminen maksaa sähköisellä ilmoituksella 240 euroa ja paperisella 380 euroa (vuonna 2022). Osakeyhtiönperustamiseen liittyvät kulut voi merkitä jälkikäteen yrityksen kuluiksi.

Lue lisää osakeyhtiön perustamisesta artikkelistamme osakeyhtiön perustaminen.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsessään verovelvollinen. Se maksaa yhteisöveroa tuloksestaan, joka on 20 prosentin suuruinen tasavero. Osakeyhtiö on myös lähtökohtaisesti arvonlisäverovelvollinen ja se tulee ilmoittautaa arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos sen liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa.

Osakeyhtiön omistajat, eli osakkaat maksavat veroa nostamistaan palkasta tai osingosta ansio- ja pääomatuloveroina. Työntekijät maksavat normaalisti progressiivista ansiotuloveroa palkasta.

Lue lisää osakeyhtiön verotuksesta (arvonlisäverotus ja tuloverotus).

Osakeyhtiön kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus ja tilikausi

Osakeyhtiön tulee pitää aina kahdenkertaista kirjanpitoa ja se on velvollinen tekemään tilinpäätöksen.

Osakeyhtiön tilikausi on aina 12 kuukautta, paitsi perustamisvuonna se voi olla lyhyempi tai pidempi, kuitenkin maksimissaan 18 kuukautta.

Tilinpäätöksen sisältö määräytyy yrityksen koon mukaan. Myös tilintarkastusvelvollisuus riippuu yrityksen koosta.

Lue lisää artikkelistamme osakeyhtiön kirjanpito.

Osakeyhtiön pyörittäminen ja tärkeät päivämäärät

Osakeyhtiön pyörittäminen vaatii hieman byrokratiaa.

Osakeyhtiölaki määrittelee, että jokaisella osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksen valitsevat osakeyhtiön omistajat. Tämä tehdään perustamiskokouksessa ja sen jälkeen jokaisen tilikauden jälkeen varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön korkein päättävä elin. Yhtiökokouksissa omistajat päättävät asioista heidän osakkeidensa tuoman äänivallan mukaan.

Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava yksi varajäsen. Hallitus voi nimetä yritykselle toimitusjohtajan pyörittämään päivittäisiä asioita, mutta tämä eiole pakollista.

Lue lisää artikkelista osakeyhtiön pyörittäminen ja tärkeät päivämäärät.

artikkeli päivitetty 
31.5.2023