💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Osakeyhtiön pyörittäminen ja tärkeät päivämäärät

Osakeyhtiön pyörittäminen vaatii velvollisuuksien hoitamista oikeaan aikaan

Osakeyhtiön pyörittäminen vaatii muutamia jatkuvia tehtäviä. Osan niistä voi, ja usein kannattaakin ulkoistaa kirjanpitäjälle, mutta kaikki on hyvä osata ja ymmärtää.

Arvonlisäveroilmoitus

Arvonlisävero on ns. oma-aloitteinen vero. Sen lisäksi on myös muita harvinaisempia oma-aloitteisia veroja, kuten arpajaisvero, joita ei käsitellä tässä artikkelissa.

Arvonlisäverot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella ja maksetaan verokausittain. Verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi, mutta se voi olla myös pidempi. Verokausi voi olla neljännesvuosi, jos liikevaihto on alle 100 000 euroa vuodessa ja kalenterivuosi, jos liikevaihto on alle 30 000 euroa vuodessa.

Arvonlisäveroilmoitus annetaan OmaVero-palvelussa. Se tulee tehdä toisen seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi tammikuun arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan:

 • Maaliskuun 12. päivänä verokauden ollessa kuukausi
 • Toukokuun 12. päivänä verokauden ollessa neljännesvuosi (jolloin ilmoitetaan ja maksetaan tammi-maaliskuun arvonlisäverot)
 • Seuraavan vuoden helmikuun 28. (tai 29.) päivänä verokauden ollessa kalenterivuosi.

Arvonlisäveroilmoitus kannattaa ehdottomasti ulkoistaa kirjanpitäjälle.

Lue lisää osakeyhtiön arvonlisäverotuksesta.

Työnantajasuoritukset ja tiedot palkoista

Osakeyhtiön tulee ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista tulorekisteriin. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut:

 • palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset
 • ja muut ansiot.

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset pitää ilmoittaa. Näitä ovat esimerkiksi verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset sekä veronalaisten kustannuksien korvaukset työvälineiden ja materiaalien hankkimisesta.

Missiomme on olla mukana menestyksessäsi yrittäjänä. Tämän ajankohtaisen tietopankin lisäksi olemme keränneet sinulle yhteen paikkaan yrittäjän parhaat työkalut, ohjelmat ja palvelut.

Näiden lisäksi tulee ilmoittaa kerran kuukaudessa kuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.

Tämäkin kannattaa ulkoistaa kirjanpitäjälle, tilitoimistolle tai palkanmaksuihin erikoistuneelle yritykselle.

Veroilmoitus

Osakeyhtiön tulee antaa veroilmoitus tuloverotusta varten OmaVero-palvelussa. Se on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Osakeyhtiöt antavat veroilmoituksella (6B) seuraavat tuloverotusta koskevat tiedot:

 • tulot
 • menot
 • varat
 • velat
 • sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot.

Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Veroilmoitus kannattaa ulkoistaa kirjanpitäjän tai tilitoimiston tehtäväksi.

Varsinainen yhtiökokous

Osakeyhtiön tulee pitää varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous on osakeyhtiön korkein päättävä elin. Varsinaiseen yhtiökokoukseen kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kutsun hoitaa nykyinen hallitus.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainakin:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • mahdollisten voittojen käytöstä
 • johdon vastuuvapaudesta
 • hallituksesta tulevalle tilikaudelle
 • ja tarvittaessa valitaan tilintarkastaja.

Päätökset tehdään enemmistön mukaan, tarvittaessa äänestämällä. Lähtökohtaisesti yhdellä osakkeella on yksi ääni. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa mahdolliset osakeluokat, jotka oikeuttavat eri määrään ääniä per osake.

Tärkeää on laatia yhtiökokouksesta yhtiökokouspöytäkirja.

Osakeyhtiön elimet

Osakeyhtiössä voi olla useita päättäviä elimiä. Näistä yleisimpiä ovat toimitusjohtaja ja hallitus.

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiöllä ei ole pakko olla toimitusjohtajaa. Usein hallitus kuitenkin valitsee toimitusjohtajan varsinaisessa yhtiökokouksessa pyörittämään yhtiön päivittäisiä asioita ja tekemään päätöksiä.

Hallitus

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiön hallinnosta ja järjestää yhtiön asianmukainen toiminta. Hallitus valvoo myös toimitusjohtajaa tai hoitaa tämän tehtävät, jos osakeyhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

Hallitus valitaan perustamisvuonna perustamisasiakirjoissa ja sen jälkeen varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksessa voi olla useita jäseniä, eikä heidän tarvitse olla osakeyhtiön omistajia tai työntekijöitä. Jos hallituksessa on alle 3 henkilöä, pitää kuitenkin valita vähintään yksi varajäsen.

Tiivistelmä tärkeistä päivämääristä

Arvonlisäverot

 • Ilmoitetaan ja maksetaan toisen seuraavan kuun 23. päivänä verokausittain OmaVero-palveluun.    

Ennakkoverot

 • Maksetaan kuukauden 12. päivänä. Ennakkoveron ollessa 340 – 1700 euroa kahdessa osassa tilikauden 3. ja 9. kuukausina, muutoin joka kuukausi.    

Tiedot palkoista (ja muista eduista ja korvauksista)

 • Ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkan maksupäivästä
 • Työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriintarvittaessa kuukausittain seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Tilinpäätös

 • Neljän kuukauden sisällä tilikauden päätöksestä.

Veroilmoitus

 • Neljän kuukauden sisällä tilikauden päätöksestä
artikkeli päivitetty 
31.5.2023