💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaus 2023

toiminimi yrittäjän kilometrikorvaus, korvaus, tmi km korvaus

Toiminimien autoilukustannuksista puhuttaessa keskeinen kysymys verottajan kannalta on, miten matkat jakautuvat yksityisajoihin ja työmatkoihin. Jos yli puolet ajamistasi kilometreistä on työhön liittyviä matkoja, auto lasketaan osaksi yritystoiminnan omaisuutta. Jos tilanne on päinvastainen, eli suurin osa ajomatkasta on yksityisajoja, auto luokitellaan yksityisomaisuudeksi.

Kun yli 50 prosenttia vuoden aikana ajamistasi kilometreistä on työmatkoja, auto luetaan osaksi yritystoiminnan omaisuutta, ja kaikki autosta aiheutuvat todelliset kulut kirjataan kirjanpitoon. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi polttoainekulut, huolto- ja korjauskustannukset, vakuutusmaksut ja muut vastaavat kulut. Kaikki liiketoimintaan liittyvät autokulut vähennetään yritystoiminnan veroilmoituksessa, ja siinä vaiheessa korjataan myös yksityisajojen osuus yrityksen kuluista.

Jos suurin osa ajomatkasta on yksityisajoja, voit vähentää todelliset kulut, jotka aiheutuvat auton käytöstä työssä, tai voit tehdä lisävähennyksen, joka on enintään kilometrikorvauksen suuruinen – 53 senttiä per kilometri (vuonna 2023).

Esimerkki: Ajetessasi vuodessa 15 000 kilometriä, joista 10 000 kilometriä on yksityisajoja ja 5 000 kilometriä työajoja, jos et kirjaa mitään työajoista aiheutuneita kuluja kirjanpitoon, lisävähennyksen määrä olisi:

0,53 € x 5 000 = 2 650 €

Yksityis- ja työajojen erottelu tapahtuu ajopäiväkirjalla. Sitä voi pitää paperilla tai digitaalisesti. Siinä tulee olla selkeästi eriteltynä:

  • ajojen tarkoitus elinkeinotoiminnassa
  • ajojen alku- ja päätepiste
  • ajojen alkamis- ja päättymisajat
  • matkojen pituus ja matkamittarin lukema kunkin ajon alkaessa ja päättyessä

On tärkeää muistaa, että kotiin ja työpaikalle tehtävät matkat luetaan aina yksityisajoiksi. Nämä henkilökohtaiset ajot kodin ja työpaikan välillä voit vähentää henkilökohtaisessa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Nämä vähennykset tehdään halvimman mahdollisen matkustustavan perusteella, ja omavastuu on 750 euroa vuonna 2023.