💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Eläke

eläkemaksut, eläke, tyel, yel, työtulo

Eläke on säännöllinen taloudellinen tuki tai korvaus, joka maksetaan henkilölle hänen työuran päättymisen jälkeen. Eläkejärjestelmä on tarkoitettu tukemaan ihmisiä taloudellisesti vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muiden työuran päättyessä tapahtuvien tilanteiden varalta.

Eläkejärjestelmä perustuu yleensä siihen, että työntekijät maksavat eläkemaksuja tai eläkemaksut pidätetään heidän palkastaan ja yrittäjät maksavat yrittäjän eläkelain mukaista maksua työtulosta. Nämä maksut kartuttavat eläkekertymää työuran aikana. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen henkilö saa säännöllisiä eläke-etuuksia, jotka voivat olla joko kansaneläkettä tai työeläkettä.

Kansaneläke on yleinen eläkejärjestelmä, jota valtion tai sosiaaliviranomaiset hallinnoivat. Se tarjoaa perusturvan henkilöille, joilla ei ole riittävästi työeläkekertymää tai muita eläketuloja. Kansaneläkkeen saaminen voi edellyttää tiettyä ikää, tulojen alarajaa tai muuta kelpoisuusehtoa.

Työeläke puolestaan perustuu työuran aikana maksettuihin eläkemaksuihin.