💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Arvonlisäverovelvollisuus

alv velvollisuus, alv-velvollisuus, arvonlisävelvollisuus

Arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta kerätä ja maksaa arvonlisäveroa myydyistä tuotteista ja palveluista. Se on verovelvollisuus, joka koskee yrityksiä ja yrittäjiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja joiden liikevaihto ylittää tietyn määritellyn rajan.

Kun yritys tai yrittäjä on arvonlisäverovelvollinen, heidän on kerättävä arvonlisävero asiakkailtaan myydyistä tavaroista ja palveluista ja maksettava se eteenpäin verottajalle. Arvonlisävero lasketaan lisäämällä sovellettava verokanta myytävän tuotteen tai palvelun hintaan.

Arvonlisäverovelvollisuus tuo mukanaan myös velvollisuuden seurata ja dokumentoida arvonlisäveroon liittyvät liiketapahtumat, kuten myynnit ja ostot. Yrityksen tulee pitää kirjaa näistä tapahtumista ja raportoida ne säännöllisesti arvonlisäveroilmoituksessa, joka toimitetaan veroviranomaiselle.

Arvonlisäverovelvollisuuden etuna yritykselle on se, että he voivat vähentää arvonlisäveroa, joka on kertynyt heidän hankinnoistaan ja kuluistaan. Yritys voi vähentää maksamansa arvonlisäveron myynnistä saadusta arvonlisäverosta, mikä vähentää loppujen lopuksi verorasitusta.