💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Arvonlisäveron alarajahuojennus

alv, arvonlisävero, huojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on Suomen verolainsäädännössä oleva järjestelmä, joka mahdollistaa pienituloisten yritysten ja toiminimiyrittäjien vapautumisen tai osittaisen vapautumisen arvonlisäveron maksamisesta. Tämä huojennus koskee yrityksiä ja yrittäjiä, joiden liikevaihto jää alle tietylle määritellylle rajalle.

Alarajahuojennusjärjestelmä tarjoaa helpotusta pienituloisille yrittäjille, jotka eivät ylitä määriteltyä liikevaihtorajaa. Järjestelmän perusteella nämä yritykset voivat saada vapautuksen tai osittaisen vapautuksen arvonlisäveron maksamisesta. Yritys ei siis ole velvollinen keräämään ja maksamaan arvonlisäveroa asiakkailtaan.

Vuonna 2023 Suomessa sovellettavat arvonlisäveron alarajat ovat seuraavat:

  1. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa vuodessa, yritys on vapautettu arvonlisäveron maksamisesta.
  2. Jos yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta enintään 30 000 euroa vuodessa, yritys voi hakea osittaista huojennusta arvonlisäveron maksamisesta. Tällöin yrityksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa ensimmäisestä 15 000 eurosta liikevaihdostaan ja vain osa 30 000 euron liikevaihtoon asti.

On tärkeää huomata, että vaikka yritys voi olla vapautettu arvonlisäveron maksamisesta, se ei myöskään voi vähentää arvonlisäveroa omista hankinnoistaan. Tämä tarkoittaa, että yritys ei voi hakea vähennystä arvonlisäverosta, joka on kohdistunut sen toiminnassa käytettäviin tuotteisiin tai palveluihin.