💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Arvonlisäveroilmoitus

alv ilmoitus, alv-ilmiotus, veroilmoitus

Arvonlisäveroilmoitus on asiakirja, jonka yritykset tai yrittäjät toimittavat veroviranomaiselle säännöllisesti ilmoittaakseen arvonlisäverosta (ALV), jota he ovat keränneet myyntituotteistaan ja -palveluistaan sekä vähentääkseen ALV:t, joita he ovat maksaneet hankinnoistaan. Arvonlisäveroilmoitus on tapa raportoida ja tilityttää verotusviranomaiselle yrityksen arvonlisäveroasiaa.

Arvonlisäveroilmoituksen tarkoituksena on ilmoittaa verottajalle yrityksen myynnin ja ostojen tiedot tietyltä ajanjaksolta, yleensä kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain, riippuen yrityksen liikevaihdosta ja verovelvollisuudesta. Ilmoituksessa yritys raportoi myyntituotot eri arvonlisäverokannoilla (yleinen, alennettu) sekä vähentää arvonlisäveron, joka on kertynyt yrityksen hankinnoista.

Arvonlisäveroilmoituksen täyttämisessä yritys laskee arvonlisäveron perusteella, joka on myytyjen tavaroiden ja palveluiden arvo lisättynä sovellettavalla arvonlisäverokannalla. Lisäksi yritys laskee vähennyskelpoisen arvonlisäveron perusteella, joka on kertynyt yrityksen tekemistä hankinnoista, kuten toimittajilta ostetuista tuotteista ja palveluista.

Arvonlisäveroilmoituksen avulla verottaja voi seurata yrityksen arvonlisäverotuloja, vähennyksiä ja tehdä tarvittavat verotuslaskelmat. Ilmoitus toimitetaan yleensä sähköisesti verohallinnon määräämässä muodossa ja määräaikana. On tärkeää noudattaa ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuksia tarkasti välttääkseen myöhästymismaksuja ja mahdollisia seuraamuksia.

Arvonlisäveroilmoitus ulkoistetaan usein kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle.