💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Arvonlisävero

arvonlisäverotus, alv, vero, verotus

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tuotteiden ja palveluiden hintaan jokaisessa tuotanto- tai jakeluvaiheessa. ALV on yleinen epäsuora verotusmuoto, jota käytetään monissa maissa ympäri maailman.

Suomessa arvonlisäverotusta säätelee Arvonlisäverolaki. Nykyinen perusarvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Kuitenkin tietyille tavaroille ja palveluille sovelletaan myös alennettuja veroasteita, joita ovat 14 % ja 10 %. Alennetut verokannat koskevat mm. ruokaa, kuljetusta, kirjoja, lääkkeitä ja kulttuuripalveluita.

Yritysten on rekisteröidyttävä ALV-velvollisiksi, mikäli niiden verollinen liikevaihto ylittää tietyn rajan. Tällöin ne veloittavat ALV:n myynnistään ja voivat vähentää ALV:n, jota ne ovat maksaneet hankinnoistaan (sisääntulovero), keräämästään ALV:sta (ulostulovero). Erotus maksetaan veroviranomaisille.

Lue tietopankista lisää yritysmuodoittain