ūüíôūüíõ
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
ūüíôūüíõ
Yrittäjän ABC

Yrittäjän sanakirja - tärkeimmät termit ja konseptit lyhyesti

Ansiotulovero

Ansiotulo

Ansiotuloverotus on termi, joka kuvaa prosessia, jossa ansiotulot verotetaan. Se viittaa siihen, miten tulovero lasketaan ja peritään henkilön ansiotuloista, eli palkkatuloista tai työsuhteesta saatavista tuloista.

Ansiotuloverotus Suomessa perustuu progressiiviseen verotusjärjestelmään, mikä tarkoittaa, että veroprosentti nousee tulojen kasvaessa. Suomessa ansiotulovero määräytyy tuloveroprosentin perusteella, joka vaihtelee eri tuloluokissa. Veroprosentit voivat muuttua vuosittain, ja ne voivat olla erilaisia eri tulorajojen välillä. Ansiotuloista perittävä vero pidätetään yleensä suoraan palkasta työnantajan toimesta ennakonpidätyksenä, jonka työnantaja maksaa eteenpäin verottajalle.

Ansiotuloverotuksessa on myös erilaisia vähennyksiä ja verotukseen liittyviä etuuksia. Esimerkiksi työmatkakulut, ammattikirjallisuuden hankinnat ja tietyt kotitalousmenot voivat olla vähennyskelpoisia, mikä pienentää verotettavaa ansiotuloa.

Lue myös

‚Äć