💙💛
Pelastakaa Lapset
-
Punainen Risti
-
Unicef
💙💛

Yrittäjää koskevat verotuksen muutokset vuonna 2017

Vuosi 2017 tuo mukanaan useita muutoksia yrittäjien verotukseen.

Karri Hiekkanen
Päivitetty
5.1.2017

Vuosi 2017 on täällä! Nyt onkin hyvä aika tutustua kuinka se vaikuttaa yrittäjien verotukseen.

Kotitalousvähennys kasvaa

Vuonna 2017 kotitalousvähennyksen korvausaste kasvaa 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä. Vaikka tämä ei vaikuta suoraan yrittäjän ansioihin, kasvattaa se toivottavasti kotitalouksien halua käyttää ulkopuolisia palveluja. Ja se on myös hyvä mainita potentiaalisille asiakkaille.

Yrittäjävähennys laskee pienyrittäjän veroja

Vuodesta 2017 alkaen henkilöyhtiö-muotoiset yrittäjät (toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) saavat ns. yrittäjävähenyksenä 5% tilikauden tuloksesta verottomana. Tämän tarkoitus on tasoittaa henkilöyhtiöiden verotusta vastaamaan yhteisöveron alla toimivien yritysten (esim. osakeyhtiö) verotusta, joka laskettiin vuonna 2014 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Arvonlisävero tilittäminen maksuperusteisesti

Vuonna 2017 alkavien tilikausien arvonlisäverot on mahdollista tilittää jatkossa maksuperusteisesti 500 000 euron liikevaihtoon asti. Tämä on hieno uutinen monelle yrittäjälle. Se parantaa varsinkin pienten yrittäjien maksuvalmiutta, koska heidän ei tarvitse tilittää arvonlisäveroja, joita asiakas ei ole vielä maksanut.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Tähän asti käytössä ollut kausiveroilmoitus termi katoaa. Vuodesta 2017 lähtien yrittäjät antavat oma-aloitteisista veroista erilliset veroilmoitukset, esim arvonlisäveroilmoituksen. Veroilmoitukset annetaan jatkossa verokausien mukaan. Tämä termi korvaa aikaisemman ilmoitus- ja maksujakson.

Valinnaisten, pidennettyjen verokausien rajat ovat myös nousseet vuodesta 2016. Verokausi on edelleen lähtökohtaisesti 1kk, mutta liikevaihdon ollessa alle 100 000 euroa voi verokausi olla neljännesvuosi (aiemmin raja 50 000€) ja liikevaihdon jäädessä alle 30 000 euroon voi verokausi olla kalenterivuosi (aiemmin raja 25 000€).

Veroilmoitukset annetaan jatkossa OmaVero-palvelussa, joka korvaa Verotili-palvelun. Lähtökohtaisesti veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee antaa sähköisesti. Paperiset ilmoitukset hyväksytään vain erityissyistä. Ilmoitus- ja maksupäivä on edelleen kohdekautta seuraavan kuukauden 12. päivä (tai seuraava pankkipäivä) muille oma-aloitteisille veroille, kuin arvonlisäverolle, jonka ilmoitus- ja maksupäivä on toisen seuraavan kuukauden 12. päivä.

Aikaisemmin maksamisen yhteydessä käytetty verotiliviite poistuu käytöstä. Vuodesta 2017 alkaen oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Vanha verotilin viitenumero toimii vielä vuodenvaihteen jälkeen, ja maksut kohdistuvat oikein. Uusi oma-aloitteisten verojen viite kannattaa kuitenkin ottaa mahdollisimman pian käyttöön ja sen saa OmaVero-palvelusta.

Myös korjausmenettelyt muuttuvat. Jatkossa virheellisestä veroilmoituksesta ei anneta erillistä korvausilmoitusta, vaan täysin uusi veroilmoitus. Korvaavalla veroilmoituksella annetaan korjattavan verolajin (esim. arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Uudesta korjausmenettelystä ja muista verotuksen muutoksista saat tarkempaa tietoa Verohallinnon Verotuksen muutoksia 2017 -sivuilta.